Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

A.Mackevičs

17.02.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde