Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

09:30

03.05.2023

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde