Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00

03.05.2023

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde