Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

10:00

18.05.2023

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde