Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

09:00

18.05.2023

Sanāksme par programmu "Latvijas skolas soma"