Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

M.Krievāns

10:45

10.11.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde