Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Mackevičs

10:15

10.11.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde