Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

J.Belkovskis

09:45

10.11.2022

Konsultācija padziļinātā kursa Latviešu valoda un literatūra II skolotājiem