Konsultācija padziļinātā kursa Latviešu valoda un literatūra II skolotājiem

Izglītība

(Centralizētais eksāmens – norise, saturs …)

Zoom

S. Romaņenkova

14:00

03.11.2022

Konsultatīvais atbalsts un iedzīvotāju pieņemšana