Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

M.Krievāns

11:00

06.10.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde