Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A.Mackevičs

10:30

06.10.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde