Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

J.Belkovskis

10:00

06.10.2022

Jauktā kora “Latgale” dalība koncertā - veltījumā Terēzes Brokas piemiņai