Jauktā kora “Latgale” dalība koncertā – veltījumā Terēzes Brokas piemiņai

Kultūra

Vienības nams, Daugavpils

A.Zarāne

18:00

05.10.2022

Administratīvās komisijas sēde