Tautsaimniecības komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle - Rīgas iela 2, Daugavpils

M.Krievāns

02.06.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde