Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle - Rīgas iela 2, Daugavpils

A.Mackevičs

16.06.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde