Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle - Rīgas iela 2, Daugavpils

A.Mackevičs

02.06.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde