Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle - Rīgas iela 2, Daugavpils

J.Belkovskis

16.06.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde