Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle - Rīgas iela 2, Daugavpils

J.Belkovskis

02.06.2022

Jauno un topošo māmiņu skola projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros