Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

A.Mackevičs

10:30

06.01.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde