Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

J. Belkovskis

09:00

06.01.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde