Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

tiešsaistē, ZOOM platformā

A.Rasčevskis I.Simanoviča

14:00

03.01.2022

Metodiskā konsultācija jaunajiem bibliotēku vadītājiem par gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu