Metodiskā konsultācija jaunajiem bibliotēku vadītājiem par gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu

Kultūra

tiešsaistē, ZOOM platformā

M. Baranovska

10:00

05.01.2022

Subates Rūķīšu namiņu izgaismošana