Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

A.Mackevičs

20.01.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde