Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

J.Belkovskis

20.01.2022

50. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2022” (darbu iesniegšana līdz 11. janvārim)