Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A. Mackevičs

07.06.2022

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde