Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde

Izglītība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A. Mackevičs

21.06.2022

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde