Skaļās lasīšanas konkurss novada 2. klases skolēniem

Izglītība

Novada izglītības iestādēs

G.Pētersone V.Tolmante

24.02.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisijas sēde