Augšdaugavas novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Attālināti (ZOOM) Pēc pieprasījuma

V.Kezika I.Timšāne

01.02.2022 - 28.02.2022

Nekustamo īpašumu izsoles: - 4462 003 0241, Kalupes pagasts; - “Medumi-485”, Medumu pagasts; - Lāčplēša iela 7, Ilūkste; - Lāčplēša iela 9A, Ilūkste; - “Rītausmas 1”, Bebrenes pagasts