Nekustamo īpašumu izsoles: – 4462 003 0241, Kalupes pagasts; – “Medumi-485”, Medumu pagasts; – Lāčplēša iela 7, Ilūkste; – Lāčplēša iela 9A, Ilūkste; – “Rītausmas 1”, Bebrenes pagasts

Pašvaldība

Klātienē (konferenču zāle)

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00 - 12:00

22.02.2022

Rokdarbnieces Antoņinas Geriņas mezgloto darbu izstāde “Sirsniņas”.