Rokdarbnieces Antoņinas Geriņas mezgloto darbu izstāde “Sirsniņas”.

Skrindu dzimtas muzejs

A.Lazdāne

15.02.2022 - 30.09.2022

Lietuvas Republikas 104. gadadienai un Lietuvas valsts atjaunošanas dienai (16.februārī) veltīts pasākums.