Lietuvas Republikas 104. gadadienai un Lietuvas valsts atjaunošanas dienai (16.februārī) veltīts pasākums.

Kultūra

Ikgadējais atceres un ziedu nolikšanas brīdis pie pieminekļa, 1919. – 1920. gada kaujās kritušajiem Lietuvas karavīriem

Eglaines pagasta Sārtenes (Červonkas) kapi

V.Potjomkins, O.Hohlova, S.Sutiņa-Zutiņa, t. 65437343, parvalde@eglaine.lv

11:00

14.02.2022

Nekustamo īpašumu izsoles: -Alejas iela, “7A”, Subate; - “Mežgaļi”, Dvietes pagasts; - “Kalkūne 22”, Kalkūnes pagasts; - Parka iela 4 nedzīv. telpas Nr.11, Vabole, Vaboles pagasts; - “Jaunziediņi”, Skrudalienas pagasts