Seminārs sākumskolas pedagogiem “Tekstpratības attīstīšana 1.-3. klasei”

Izglītība

Tiešsaistē

G. Pētersone

11:00

17.03.2022

Profesionālās pilnveides kursi deju kolektīvu vadītājiem, asistentiem un repetitoriem “Deju skola 9” 3. sesija