Profesionālās pilnveides kursi deju kolektīvu vadītājiem, asistentiem un repetitoriem “Deju skola 9” 3. sesija

Kultūra

Novada Kultūras centrs “Vārpa” kā arī tiešsaistē Zoom platformā

V. Litiņa, A. Daugele

14.03.2022 - 19.03.2022

Novada čempionāts florbolā