Seminārs – radošās darbnīcas “Animācija vizuālajā mākslā”

Izglītība

kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas novada skolotājiem.

Rīgas iela 2, Daugavpils 8. auditorija

I.Ondzule

13:00

21.02.2023

Konsultatīvais atbalsts