Konsultatīvais atbalsts

Sociālais dienests

Bebrenes pagasts – 10.00

Pilskalnes pagasts – 13.00

A.Jegorova

10:00 - 13:00

21.02.2023

Nekustamo īpašumu izsoles