Seminārs novada sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem

Izglītība

“Pedagogu un vecāku inovatīvas sadarbības formas vispārējās izglītības iestādē”

Tiešsaistē

G.Pētersone

14:00

15.03.2023

Novada Tehnoloģiju jomas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs