Novada Tehnoloģiju jomas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs

Izglītība

Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 8. telpa

A.Šuksto

10:00

15.03.2023

Seminārs novada matemātikas skolotājiem "Interaktīvās mācību metodes matemātikas stundās"