Seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotājiem

Kultūra

Zoom tiešsaistē

D.Ostrovska I.Ondzule

15:00

28.04.2022

Skaļās lasīšanas sacensību Augšdaugavas novada fināls