Skaļās lasīšanas sacensību Augšdaugavas novada fināls

Kultūra

(novada izglītības iestāžu 5.klašu skolēni)

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

M.Baranovska I.Valpētere

10:00

27.04.2022

Angļu valodas skolotāju seminārs