Seminārs iekļaujošās izglītības pedagogiem

Izglītība

Tiešsaistē

V.Tolmante

15:00

10.02.2022

Seminārs novada sākumskolas skolotājiem “Pārbaudes darbu veidošana sākumskolā atbilstoši kompetenču saturam”