Seminārs novada sākumskolas skolotājiem “Pārbaudes darbu veidošana sākumskolā atbilstoši kompetenču saturam”

Izglītība

Tiešsaistē

G.Pētersone

16:00

08.02.2022

Novada atklātais čempionāts basketbolā