Režisores Lindas Oltes filma “Māsas”. Sociāla ģimenes drāma par bērnunamā uzaugušām māsām.

Kultūra

Bebrenes pagasta kultūras nams

L.Pauļuka t. 25155458, turisms@bebrene.lv

19:00

24.02.2023

Režisores Ināras Kolmanes filma “Mātes piens” (12+), pēc Noras Ikstenas romāna motīviem.