Režisores Ināras Kolmanes filma “Mātes piens” (12+), pēc Noras Ikstenas romāna motīviem.

Kultūra

Bebrenes pagasta kultūras nams

L.Pauļuka t. 25155458, turisms@bebrene.lv

19:00

10.02.2023

Valentīndienas koncerts ,,Mīlēt tuvākos”