Radošā pēcpusdiena “Tētis ir varen labs”

Kultūra

Bērniem būs iespēja sagatavot dažāda veida apsveikumus saviem tēviem, vecēviem, krusttēviem.

Eglaines pagasta kultūras nams

S. Sutiņa-Zutiņa t. 28627831 kultura@eglaine.lv

17:00

09.09.2022

Dekupāžas darbnīca “Zelta rudens”