Dekupāžas darbnīca “Zelta rudens”

Kultūra

Koncerts.  Balle ar groziņiem.

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

10:00

28.09.2022

Pašdarbnieku pasākums “Jautrais karuselis”