Pašdarbnieku pasākums “Jautrais karuselis”

Kultūra

Koncerts.  Balle ar groziņiem.

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

20:00

24.09.2022

Rudens gadatirgus