Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros radītās izstādes – Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā; Podniecības tradīcijas Daugavpils novadā”

Kultūra

Naujenes Novadpētniecības muzejs

I.Vaikule

10:00 - 16:00

01.01.2022 - 31.01.2022

Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei”norisei veltīta Naujenes Novadpētniecības muzeja virtuāla fotoizstāde