Projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei”norisei veltīta Naujenes Novadpētniecības muzeja virtuāla fotoizstāde

Kultūra

Platformā artsteps.com artsteps.com/view/ 60349eca0ffle30529925 c71

I.Vaikule

01.01.2022 - 31.01.2022

Naujenes Novadpētniecības muzeja virtuālā izstāde veltīta novadniecei Ģertrūdei Zeilei