Pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātuve” sanācija Višķu pagasta, Augšdaugavas novadā” ietvaros

Pašvaldība

Hamar, Norvēģija

J.Valaine

25.04.2022 - 28.04.2022

Tehnoloģiju mācību jomas skolotāju seminārs