Tehnoloģiju mācību jomas skolotāju seminārs

Izglītība

Zoom tiešsaistē

D.Ostrovska V.Linčika A.Šuksto

15:00

21.04.2022

Radošo darbu konkurss 5. -9. klasēm "Lieldienas gaidot"